Održan sastanak u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

 Na sastanku koji je danas održan u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka je upoznala predstavnice ove agencije sa kampanjom “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje” te rezultatima istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu.

Razgovarali smo o potrebni pravno- formalnog prepoznavanja pojma seksualna iznuda. Za sada ovaj pojam nije prepoznat niti u jednom zakonu, niti stategiji u BiH, ni na državnom, ni drugim nivoima.

Predstavnice/i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije su prepoznali značaj ove tematike i problem seksualne iznude (ucjene, seksualne korupcije) te su spremni da pruže, u okviru njihovih nadležnosti i mogućnosti, podršku u daljim potencijalnim aktivnostima.

Podsjećamo, seksualna iznuda je spoj seksualnog uzemiravanja i korupcije.

Ovo je vrsta “tihe korupcije” o kojoj se tek počelo javno govoriti i u okviru kampanje smo nastojali podići svijest građana i građanki o pojmu seksualne iznude kao društveno neprihvatljive pojave, te kroz zagovaračke sastanke upoznati i donosioce zakonovadvnih politika i akata o ovoj pojavi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti