Sastanak u Sarajevu: Mlade alumniste upoznali sa pojmom seksualna iznuda

Tokom druženja sa alumni grupom, aktivistkinjama/aktivistima i mladima iz različitih oblasti rada i djelovanja, razgovarali smo o pojmu seksualne iznude kao spoja seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određenog oblika korupcije.

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana Banja Luka su predstavile kampanju „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“, kao i rezultate naših istraživanja i analizu, koji su pokazali da seksualne iznude ima najviše na poslu i to prilikom zapošljavanja i drugog, ali ima je i u obrazovnim ustanovama…

Istakli smo potrebu da pojam seksualna iznuda bude zakonski prepoznat, te kako osnažiti žrtve ove pojave da je prijavljuju.

Tokom sastanka u Sarajevu, koji je održan 11. juna, sa mladima razgovarali smo i o drugim pitanjima i temama koje su u fokusu njihovog interesovanja i djelovanja.

Kampanjom „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“, koja se realizuje u okviru projekta “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije”, nastoji se podići svijet građana/ki u BiH o važnosti prepoznavanja i prijavljivanja seksualne iznude, kao i zagovarati integrisanje pojma seksualnog iznuđivanja u zakone.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti