OEBS: Zabrinjavajući podaci istraživanja o dobrobiti i sigurnosti žena

Istraživanje Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju pruža jedinstvene i uporedive podatke o prevalenciji učestalosti i posljedicama nasilja prema ženama, o istrajnim štetnim normama i stavovima koji dovode do nasilja, kao i razlozima zašto žene koje su preživjele nasilje ne prijavljuju isto nadležnim institucijama.

Cilj istraživanja bio je da se prikupe podaci o nasilju nad ženama u konfliktnim i post-konfliktnim okolnostima, kako bi poslužili kao osnova za donošenje politika, strategija, programa i aktivnosti koje su zasnovane na konkretnim podacima, kao i da dovedu do unapređenja usluga za žene i djevojčice koje su preživjele nasilje.

Istraživanje je tokom prošle godine provedeno u  Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Kosovu, Severenoj Makedoniji, Ukrajini i Moldaviji.

Podaci pokazuju da je skoro 16 miliona žena doživjelo neku vrstu seksualnog nasilja u uzrastu do 15 godina, a skoro pet miliona doživjelo je psihičko i/ili seksulano nasilje od strane partnera. Oko četiri i po miliona žena doživjelo je neku vrstu nasilja van partnerskih odnosa.

Što se Bosne i Hercegovine tiče, zabrinjavajući je podatak da  25 % žena vjeruje da je nasilje u porodici “privatna stvar” o kojoj ne treba pričati , a čak 42 % onih koje su preživjele nasilje nije bilo informisano šta nakon toga treba da uradi i kome da se obrati.    

Istraživanje je pokazalo da su osnovni razlozi zbog kojih žene na prijavljuju nasilje stid, loša materijalna situacija i strah da neće moći da izdržavaju sebe i djecu ukoliko ostave nasilnika, ali i da neće dobiti podršku familije, nepovjerenje u institucije sistema i njihov adekvatan odgovor, nedovoljna informisanost kome mogu da se obrate u slučaju nasilja, a kao jedan od najčešćih razloga naveden je strah da bi, u slučaju prijavljivanja, nasilje u porodici moglo da eskalira.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti