Online Živa biblioteka sa učenicima KŠC BL

U saradnji sa Katoličkim školskim centrom Ivan Merz iz Banjaluke, u periodu od 29. januara do 1. februara održane su tri online Žive biblioteke. 60 učenika uzrasta od 16-18 godina imalo je priliku da posluša priče od pet živih knjiga, a tom prilikom učenicima su se predstavile knjige “Kad tišina vrisne”, (knjiga iz Maglaja) “Bez kontrole” (knjiga iz Banjaluke), “Licem u lice” (knjiga iz Bugojna), “Dječak iz sjene” (knjiga iz Bugojna), i “Biraj svoj put” (knjiga iz Tuzle).

Živa biblioteka na najdirektniji način djeluje na suzbijanju i pobjeđivanju diskriminacije među mladima u BiH. Kao i svaka druga biblioteka, i ova funkcioniše prema principu iznajmljivanja knjiga, samo što su ovaj put “knjige” – živi ljudi.

Priče o odrastanju i izazovima sa kojima se mladi iz Bugojna, Maglaja, Banjaluke i Tuzle suočavali tokom školovanja i u svakodnevnom radu, uticale su na srednjoškolce da se otvore prema drugačijem i da počnu aktivno razmišljati o predrasudama i stereotipima koje imaju prema određenim grupacijama na osnovu etničke pripadnosti ili invaliditeta.

Online Živa biblioteka je dio projekta „Ne sudi o knjizi po koricama“ koji ima za cilj korištenje koncepta žive biblioteke za izgradnju okvira za razgovor među mladima koji može razbiti predrasude, suprotstaviti se govoru mržnje prema marginaliziranim grupama i osporiti postojeće stereotipe i predrasude u međuetničkim sredinama u zemlji, istovremeno koristeći storytelling metodu za promociju pomirenja među mladima. Projekat je finansijski podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti