Sastanak sa predsjedavajućom Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci i prorektorom

Na sastanku, koji je 26. januara, održan sa doc. dr Anđelom Pepić, predsjedavajućom Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci i prof. dr Daliborom Kesićem, prorektorom za  za materijalne i ljudske resurse, predstavljena je kampanja “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!” i mogućnosti integrisanja seksualne iznude u različite zakonodavne akte u Republici Srpkoj, a konkretno kada su u pitanju fakulteti, u Zakon o visokom obrazovanju i eventualno druge propise.

Upoznali smo se i sa dosadašnjim aktivnostima Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost UNIBL.

Sastanak je održan u okviru projekta “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije”.

Helisinški parlament građana je predstavio  rezultate Istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu, kao i Analizu propisa u vezi sa seksualnom iznudom.

U pomenutoj Analizi je navedena preporuka da bi pojam seksualne iznude (iznuđivanja) trebalo integrisati u Zakon u visokom obrazovanju, u članu koji se odnosi na povredu nastavničke čestitosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti