Treći Policy brief: INTEGRACIJA SEKSUALNE IZNUDE U ZAKONE I PROPISE

Treći u nizu Policy briefa, koji je priredio Helsinški parlament građana Banja Luka, ima za cilj predstavljanje mogućeg integrisanja seksualne iznude u zakone o visokom obrazovanju i preporuke za njihove izmjene. Konkretno predmet su dva zakona: Zakon o visokom obrazovanju RS i Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, ali se slične preporuke mogu odnositi i na ostale zakone o visokom obrazovanju i posebno na one članove koji se tiču povrede etike i nastavničke čestitosti.

Tokom urađenog „Istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu“  kao razlog za seksualnu iznudu 8, 5 % ispitanika/ica je navelo da se dešava kod polaganja ispita.

Prepoznavanje seksualne iznude na fakultetima, posebno u odnosu prema studentkinjama/ima, vrlo je važno.

Šta je seksualna iznuda, kako je prepoznati i kako se ovaj pojam, prema Analizi pravnih propisa, može integrisati u zakonske politike pročitajte u Policy briefu:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti