Pojam i primjena zaštitnih mjera za zaštitu žrtava nasilja u porodici i porodičnoj zajednici

O primjeni zaštitnih mjera za zaštitu žrtava nasilja u porodici i porodičnoj zajednici piše za hCa Saša Grabovac, student Pravnog Fakulteta Banjaluka.

Ključ za odgovor na nasilje u porodici te za održavanje sigurnosti i dobrobiti porodice kao osnovne ćelije društva jeste razumjeti prirodu nasilja, njegove uzroke i posljedice, te pružati propisane oblike zaštite, s posebnim akcentom na žene i djecu kao najčešće žrtve nasilja u porodici.

Cilj ovog rada je da ukaže na neshvatanje ozbiljnosti problema nasilja nad ženama, ali i drugim licima u porodičnoj zajednici. Ova analiza se fokusira na hitnim mjerama zaštite i zaštitnim mjerama propisanim zakonom o zaštiti od nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, kao najvažnijim mjerama specijalne prevencije i spriječavanja reviktimizacije žrtve nasilja. Prikazan je odnos ovih mjera te sama hitnost postupka i položaja nadležnih organa u postupku pružanja zaštite žrtvi nasilja, kao i praktično sprovođenje ovih mjera.

Kompletan rad možete pročitati ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti