Pritisak urodio plodom: Nacrt o javnom redu i miru bez spornog člana 4.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru kojim se, između ostalog, definiše odgovornost za prekršaje ugostitelja kao preduzetnika, preciznije se propisuju određeni prekršaji javnog reda i mira, te definiše novi prekršaj “neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira”. Iz Nacrta je, nakon prirtisaka civilnog društva, ipak izbačen sporni član 4. kojim su bile predviđene čak i zatvorske kazne za neovlašćeno snimanje i fotografisanje koje bi ometalo rad službenih lica. Skupština je usvojila i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji kojim se dodatno ukidaju administrativne barijere kada je riječ o uslovima za nabavljanje oružja.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji predviđa pružanje zaštite žrtvi nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i stvaranje uslova za sprečavanje ponavljanja tih slučaja, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim se utvrđuje pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć licima sa invaliditetom koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti