Procjena rodne osjetljivosti entitetskih i državnog parlamenta

Helsinški parlament građana Banjaluka, u okviru projekta „Ženska ljudska prava i evropske integracije“, proveo je anketu u entitetskim i državnom parlamentu s ciljem procjene rodne osjetljivosti najviših zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini u pogledu njihove organizacije, resursa, propisa i internih procedura.

Za izradu ankete/upitnika koristili smo metodologiju koju je razvio Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) koji već godinama prati koliko su parlamenti u zemljama EU rodno osjetljivi, koja je djelimično prilagođena kontekstu BiH.

Više o samoj analizi i rezultatima možete saznati OVDJE

[

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti