Projekat: Podrška ženskim ljudskim pravima na zapadnom Balkanu

Helsinški parlament građana Banja Luka, “Žene ženama“, Sarajevo i “Lara”, Bijeljina  su sarađivali na projekatu koji se realizovao od 2004. do 2006. godine i odnosio se na nasilje u porodici u BiH. Iz projekta je proistekla prva studija o nasilju u porodici u BIH.
Donator: HOM


 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti