Arhiva

Projekat: “Da se vide, da se čuju”

Ovo je bio svojevrsni nastavak projekta “Žene u BiH” čija realizacija je započela 1999. godine. U okviru ovog projekta formirana je neformalna ženska Mreža koja

Arhiva

Projekat: Kroz ženska radna prava

Osnovni cilj projekta „Kroz ženska radna prava“ je bio povećanje djelotvornosti institucija zaduženih za zaštitu prava u oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim akcentom na