Projekat: Akademija za političke lidere/ke

Projekat Akademija za političke lidere/ke imao je za cilj da obuči mlade aktiviste iz političkih partija i da stvori novu generaciju političara koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini. Iz tog razloga smo odlučili da pokrenemo Akademiju kao vid neformalne edukacije mladih političara/ki u cilju sticanja znanja i vještina u oblasti bavljenja javnim političkim životom.

Akademija se sastojala iz 5 modula na teme: Mediji, zalaganje i liderstvo; Politički sistem BiH, Ustav i evropske integracije; Ljudska prava u BiH i iskustva drugih zemalja u rješavanju sukoba; Mladi u BiH – regionalna  saradnja mladih. Teme modula su kreirane na osnovu prijedloga mladih političara/ki sa kojima smo sarađivali u posljednjih 6 godina. Prva godina Akademije je uključila 27 polaznika/ca koji/e su prošli jednogodišnji program obuke. Osim Helsinškog parlamenta građana Akademija je uključila i relevantne državne institucije, međunarodne organizacije i druge organizacije čije se polje interesovanja podudara sa Akademijom za politčke lidere/ke.

U planu je da se Akademija nastavi implementirati i narednih godina i da na kvalitetan način uključi što veći broj mladih koji su ili će biti politički angažovani.

Projekat finansira Olof Palme Internacionalni Centar, Švedska.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti