Radionice “Medijsko predstavljanje i javni govor”

Arhiva0 comments

Radionice “Medijsko predstavljanje i javni govor” organizovane su u Mostaru, Bihaću i Zvorniku. Radionice su bile namijenjene mladim političarima sa ciljem da ih edukuju i pripreme za medijske nastupe koji su sastavni dio njihovog angažmana, a posebno su od značaja u predizbornim kampanjama. Projekat je bio podržan od strane Konrad Adenauer Fondacije, kancelarije u Sarajevu.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.