Radionice “Medijsko predstavljanje i javni govor”

Radionice “Medijsko predstavljanje i javni govor” organizovane su u Mostaru, Bihaću i Zvorniku. Radionice su bile namijenjene mladim političarima sa ciljem da ih edukuju i pripreme za medijske nastupe koji su sastavni dio njihovog angažmana, a posebno su od značaja u predizbornim kampanjama. Projekat je bio podržan od strane Konrad Adenauer Fondacije, kancelarije u Sarajevu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti