“Za rodnu ravnopravnost je potrebno dvoje, by Selma Selman!”

Cilj projekta “Za rodnu ravnopravnost je potrebno dvoju, by Selma Selman” je podići svijest kod djece i tinedjžera o osnovnim principima rodne ravnopravnosti. Projekat se realizuje u partnerstvu sa poznatom bosahnskohercegovačkom i američkom likonovnom, medijskom i performance art umjetnicom, romskom porijekla, a koja djeluje i kao kulturna i socijalna aktivistkinja.  

Djevojčice i dječaci mogu da budu agenti promjena u pogledu diskriminatorih socijalnih normi, rodnih stereotipa kao i pokretači rodnih sukoba, te je potrebna kontinuirana edukacija djece u ovoj oblasti obzirom da obrazovni siste Zapadnog balkana ne pridaje dovoljno značaja ovim temama, te da često obiluje patrijarhalnim i stereotipnim stavovima po pitanju roda i pola.

U sklopu projekta planirane su radionice za djecu uzrasta od 7-18 godina u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu. Prva radionica će okupiti djecu uzrasta od 7-14 godina, i obuhvatat će teme: Zanimanja i rodni stereotipi, Žene liderke u mojoj sredini, Nasilje nije rješenje (kako prepoznati i odgovoriti na rodno zasnovano nasilje).

Druga radionica će okupiti djecu uzrasta od 14-18 godina, i obuhvatat će teme: Ravnopravnost u digitalnom svijetu, Online diskriminacija i Rodno odgovorni jezik.

U sklopu radionica planiran je i performans “Pismo Omeru”. Cilj performansa “Pismo Omeru”  je obraćanje muškarcu (Omeru) koji predstavlja metaforu za patrijarhalni sistem. Na poetičan način umjetnica, Selma Selman, ukazuje na problematiku djevojčica, djevojaka i žena koje žive u nejednakom društvu koristeći postojeće lokalne statistike. Performans se sastoji od čitanja pisma u javnom prostoru kao i postavljanje zastave koja na sebi ima odštampane stihove iz pisma Omeru.

Projekat je finansijski podržan od strane GIZ ureda u BiH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Foto glasovi za mir

Helsinški parlament građana Banja Luka, uz podršku Američke ambasade u BiH, realizuje projekat “Foto glasovi za mir” (Photo voices for peace) koji je namijenjen mladim ljudima iz osam (8) opština koje se nalaze uz same teritorijalne granice zemlje: Doboj/ Maglaj, Usora/Doboj Jug, Modriča/Gradačac i Šamac/Domaljevac/Odžak. Iako su ovi gradovi relativno blizu jedan drugome, gotovo da ne postoji komunikacija između mladih ljudi iz ovih sredina. Postoji potreba da se radi na na njihovom povezivanju,  jačanju kapaciteta u oblasti pomirenja, liderskih vještina kako bi se smanjile tenzije i gradila dobra saradnja i održivi mir.

Projekat ima za cilj stvaranje prostora za umrežavanje, saradnje i zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka promociji interetničkog razumijevanja među mladih ljudima kao jednim od najmarginalizovanijih grupa u BiH.

Sastavne aktivnosti projekta obuhvataju dva edukativna kampa koja će se baviti gore pomenutim temama, sa posebnim fokusom na photovoice metodologiju. Pored toga, projekat će obuhvatiti i izložbe fotografija na temu održivog mira, koje će proisteći kao rezultat edukativnih radionica. Izložbe će biti usmjerene kao zagovaračke akcije prema izvršiocima lokalne vlasti.

(O)ŽIVIMO JAVNE PROSTORE II

(O)ŽIVIMO JAVNE PROSTORE II

Helsinški parlament građana Banja Luka je u aprilu 2018. počeo je sa realizacijom nastavak projekta  „(O)živimo javni prostor“, koji  podržava njemačka fondacija „Heinrich Böll“.
U fokusu projekta biće javna dobra (prije svega materijalna, fizička dobra) i način na koji se njima upravlja.
Projektom je planirano izdavanje publikacije o resursima i potrebama nevladinih organizacija u Banjaluci, te primjerima dobre prakse  kod nas i u regionu kada je u pitanju upravljanje javnim prostorima od strane više organizacija i subjekata. Posebnu pažnju posvećujemo primjerima upravljanja kućama ljudskih prava u Zagrebu i Beogradu, a sve u cilju umrežavanja većeg broja organizacija iz Banjaluke koji će zajednički lobirati prema gradskoj upravi za dobijanje većeg prostora koji bi koristilo više organizacije, odnosno za osnivanje Banjalučke kuće ljudskih prava.

PRO Budućnost – Pomirenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost

Chatolic relief service u partnerstvu s Fondacijom Mozaik, Karitasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla i Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke, provodi četverogodišnji projekat s ciljem izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je da građani BiH, ohrabreni ključnim pojedincima u lokalnim zajednicama, zagovaraju za društvene promjene. Radićemo na tome da građani prihvate alternativne političke i historijske tokove i to vođeni i ohrabreni liderima u lokalnim zajednicima, kao što su predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici nevladinih organizacija, religijski lideri, ljudi iz kulturnog života.
PRO Budućnost će djelovati u 32 opštine kako bi omogućio pomirenje i izgradnju mira unutar i među zajednicama, koje su podijeljene po entiteskim linijama. Mladi će posebno imati priliku učestvovati u treninzima, aktivnostima liderstva, mirovnim kampovima i konferencijama.

PRO Budućnost će angažovati žene na događajima koji promovišu ženska prava da bi se do najveće moguće mjere povećao uticaj žena na društvene promjene i iskoristio kao temelj za pomirenje. Mladi, žrtve rata, žene, manjine i civilno društvo imat će priliku solidarno raditi kroz zajedničke akcije uz pomoć malih grantova koji će se dodjeljivati kroz PRO Budućnost.
Mreža za izgradnju mira imat će ključnu ulogu u promociji, postizanju i koordinaciji širokog spektra aktivnosti projekta.

Prepoznavši da se na vlasti BiH također može računati za unapređenje uslova u zemlji, PRO Budućnost će angažovati ključne ljude u državni Nadzorni odbor i ustanoviti opštinske radne grupe da izgrade jače temelje podrške za pomirenje i konsenzus.
Vrhunac ovog četverogodišnjeg plana biće Platforma za izgradnju mira, mapa puta koju će stvoriti građani, a koja će predstavljati nacrt za zakone koji bi trebali doprinijeti razvitku zemlje u kojoj će građani svih etničkih skupina solidarno zagovarati za društvene promjene.
Projekat PRO Budućnost finansira USAID da bi promovisao širok spektar aktivnosti pomirenja u okviru zajednica i sa liderima u zajednicama širom BiH.

Pronadjite nas na facebooku.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.