PRVI POLICY BRIEF: Integracija seksualne iznude u zakone i propise

Prvi u nizu Policy brief-a, koji je priredio Helsinški parlament građana Banja Luka, objavljujemo u okviru “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, a ovaj Policy brief ima za cilj predstavljanje mogućeg integrisanja seksualne iznude u okvir zakona i nudi kratku analizu relevantnih dijelova Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini i preporuke za njegovu izmjenu.

Seksualna iznuda je specifičan oblik seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja koji u sebi ima elemente rodno zasnovanog nasilja i korupcije.

Šta je seksualna iznuda, kako je prepoznati i kako se ovaj pojam može integrisati u zakonske politike pročitajte u Policy brief-u:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti