Regionalni ženski lobi poziva na veću podršku ženama kandidatkinja na lokalnim izborima u BiH

Prenosimo: Izjava članica Regionalnog ženskog lobija za mir, sigurnost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini

” Regionalni ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u jugoistočnoj Evropi veruje da politika demokratskog mira i stabilnosti u regionu i u svakoj zemlji zahteva snažno učešće žena u politici i odlučivanju. BiH i njeni  građani imaju priliku da to učine na predstojećim lokalnim izborima koji će se održati 2 Oktobra 2016.

 Bosna i Hercegovina kao dio proširene Europske Unije i članica Vijeća Europe preuzela je obavezu promicanja dobrih praksi kojima se osigurava uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u javnom i političkom životu.

 Osnovna obilježja bosanskohercegovačkog društva jesu nerazvijenost, multietničnost, višepartijski sistem koji  njeguje ideološku podobnost, etnička pluralizacija započeta tokom 1990. godine, masovno biračko tijelo raspolućeno izmedju nacionalnog i građanskog, sistemska diskriminacija opšteg i jednakog biračkog prava te formalna ravnopravnost spolova.

U predizbornim kampanjama u Bosni i Hercegovini još od 1990. godine malo se toga promijenilo. U političkim strankama, učešće žena u ukupnom članstvu se kreće od 30 do 40%, dok je njihovo učešće u tijelima stranke (glavni odbori i predsjedništvo) u rasponu od 20 do 40%.

Govoriti o ženama, političkim građankama  u BiH,  znači javno govoriti o ženama čija su imena samo dijelom znana, aktivnosti najčešće medijski nevidljive a doprinosi često zaboravljani unutar dinamične i veoma kompleksne  političke scene.

 Postojeći sistemi i struktura organizacije države i način donošenja javnih politika, dodatno otežavaju  puno i efektivno učešće žena (Bosna i Hercegovina ima ustrojstvo od 13 vlada). Samo učešće žena u strankama  i njihov pojedinačni ulazak u političku arenu nije dovoljno za uspostavljanje političke kulture koja promiče žene u politici, ukidanje neravnopravnog položaaj žena u društvu i transformaciju političkih institucija.

Ovi izbori su mogućnost građana BiH da pošalju jasnu poruku svetu da ce ovim potencijalom doprineti bržem demokratskom, ekonomskom i društvenom razvoju BiH i pokazati spremnost za uspostavljanje međusobnih odnosa, održivog mira i sveobuhvatne demokratije.

Regionalni ženski lobi veruje da će lokalni izbori u BiH rezultirati  u korist  demokratije  i građana, a posebno u korist osnaživanja žena na pozicijama odlučivanja.

Stoga, Regionalni ženski lobi poziva na  veću podršku ženama kandidatkinja na lokalnim izborima u BiH, budući da žene mogu doprineti održavanju slobodnih i poštenih izbora i da će odličan potencijal žena biti značajna vrednost demokratskog,  ekonomskog i društvenog razvoja BiH u skladu sa demokratskim standardima Evrope”.

 

Regionalni ženski lobi (RŽL) za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi je osnovan 2006. godine uz podršku UNIFEM-a, sad UN Women. Lobi promoviše zastupanje i političku akciju, kako bi se unapredili mir i stabilnost u regionu, uključujući i potpunu primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti o ženama, miru i bezbednosti, koja poziva na veću zastupljenost žena na svim nivoima odlučivanja. Grupa obuhvata članice iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Njene članice su istaknute žene lideri, uključujući i političare, članice parlamenta i koje drže  visoke položaje u Vladi i javnosti kao  i predstavnice civilnog društva.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti