Rodna ravnopravnost u zemljama EU – Švedska i dalje na vrhu liste

EU nastavlja puževim tempom kad je u pitanju napredak u postizanju rodne ravnopravnosti. Najnoviji indeks Evropskog instituta za ravnopravnost polova (EIGE) pokazuje da se  ocjena EU za ravnopravnost polova “popravila” za samo jedan bod u odnosu na 2017. godinu i sada iznosi  67,4.  Švedska je i dalje na vrhu ljestvice EU sa 83,6 bodova, a slijedi Danska sa 77,5.  Najlošije kotirane su Grčka i Mađarska.  Najveće poboljšanje u pogledu postizanja rodne ravnopravnosti zabilježile su Portugalija, Estonija I Hrvatska.

To su zbirni rezultati koji su juče predstavljeni u Briselu na konferenciji “Indeks rodne ravnopravnosti 2019”. Centralna tema konferencije bilo je pitanje usaglašavanja privatnog i poslovnog života (work-life balance) koje obuhvata niz drugih pitanja kao što su: ulaganja u infrastrukturu (pristup školama, bolnicama i kulturnim ustanovama, javni prevoz, itd), fleksibilno radno vrijeme, roditeljsko odsustvo, razlike u platama (gender pay gap). Pored toga, diskutovalo se i o načinu na koji ce najnovija “work-life balance” EU direktiva biti implementirana u zakonodavstvo zemalja članica.

U Briselu ce danas biti održani 10. regionalni sastanak zemalja kandidatkinja za članstvo u EU na kojem će se razgovarati o napretku koje su te zemlje ostvarile na putu ka dostizanju rodne ravnopravnosti u društvu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti