Rodna ravnopravnost i poslovno-životna ravnoteža

Ravnoteža između poslovnih obaveza i privatnog života i njena povezanost sa aspekta  rodne ravnopravnosti, glavni je fokus ovogodišnjeg Indeksa Evropskog instituta za radonu ravnopravnosti. Roditeljsko odsustvo je jedna od važnih mjera politike podrške roditeljima upravo u postizanju pomenute ravnoteže, ali ona nije dostupna svima. U EU, 28% žena i 20% muškaraca ne ispunjavaju uslove za porodiljsko/roditeljsko odsustvo.  Nije samo briga o djeci evropski problem: u EU raste i broj starih i lica sa Invaliditetom kojima je potrebna njega, a i tu se broj muškaraca i žena koji nekoliko dana u nedelji imaju takvu vrstu obaveze prilično razlikuje. U dobi od 50-64 godine starosti, 21% žena i 11% muškaraca vodi brigu o starima i / ili osobama sa Invaliditetom. Indeks se bavio i istraživanjem da li žene i muškarci imaju jednake mogućnosti da fleksibilno rade, da pohađaju kurseve obuke, da koriste prevoz i putovanje. Džender Indeks polova je zapravo alat za mjerenje napretka rodne ravnopravnosti u EU, razvijen od strane Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE). Indeks ima šest osnovnih domena – rad, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje – i dva dodatna domena: nasilje nad ženama i nejednakosti. Time se daje veća vidljivost u onim područjima koje je potrebno poboljšati, pozivajući kreatore politika da dizajniraju efikasnije mjere rodne ravnopravnosti.

Prema posljednjim istraživanjima, indeks rodne ravnopravnosti u zemljama EU izgleda ovako:

Prvi put, Indeks ističe situaciju LGBTQI + ljudi, kao i romskih i muslimanskih žena u oblastima u kojima su dostupni statistički podaci. Više podataka možete pronaći na linku:  Gender Equality Index 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti