SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ženska mreža Kosova dodijelila grantove za 14 organizacija civilnog društva u vrijednosti od skoro 200 000 eura

Ženska mreža Kosova (ŽMK), Centar za ženska prava i njihovi partneri u Koaliciji organizacija za zaštitu ženskih prava protiv diskriminacije na zapadnom Balkanu dodijelili su 14 grantova organizacijama civilnog društva (OCD) preko Fonda za žene Kosova, u iznosu od 198,275 eura. Ovaj grant je dio zajedničke inicijative „Unapređenje ženskih radnih prava“, koju financira Evropska unija, a sufinancira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Od 14 OCD-a koje su dobile grantove, dvije su iz Bosne i Hercegovine: Fondacija Udružene žene iz Banjaluke sa inicijativom „Poboljšanje položaja žena u zapošljavanju i sprečavanje diskriminacije na osnovu pola u Bosni i Hercegovini“ (grant u vrijednosti od 19.814 eura); i Fondacija Akademija za žene iz Sarajeva s inicijativom „I ovo je diskriminacija“ (grant u vrijednosti od 10.000 eura).

Danas, 7. februara 2020. u Banjaluci je održana Orijentacijska sesija za ove dvije organizacije na kojima je bilo riječi o načinima izvještavanja i promocije projektnih aktivnosti te su im date smjernice za nadgledanje i procjenu projekata.

Ostale OCD iz regiona koje su dobile grantove su:

Albanija

Albanska mreža za osnaživanje žena iz Tirane sa inicijativom „Poboljšanje ženskih prava na radnom mjestu kroz poboljšanje pristupa pravdi“ (20.000 eura); Centar za razvoj zajednice „Danas za budućnost“ iz Tirane sa inicijativom „Zagovaranje za unapređenje institucionalnog odgovora na diskriminaciju na osnovu spola na radu kroz deljenje prakse u opštini Lezha i stvaranje interakcija sa Komitetom za zaštitu od diskriminacije na radu ”(10.000 eura); i Savjetovalište za djevojčice i žene iz Tirane sa inicijativom „Osnaživanje žena i djevojaka da prijave diskriminaciju na osnovu spola“ (9.990 eura).

Kosovo

Kosovski pravni institut iz Prištine sa inicijativom „Poboljšanje ženskih prava na radnom mestu“ (19.950 eura); i Kosovski centar za rodne studije iz Prištine sa inicijativom „Prevencija svih oblika diskriminacije na radnom mestu“ (10.000 eura).

Crna Gora

Sindikat medija Crne Gore iz Podgorice sa inicijativom „Ravnopravnost kroz pravdu: slučajevi diskriminacije na radu“ (20 000 eura); i Udruženje mladih s invaliditetom iz Podgorice sa inicijativom „Osnaženi, zaposleni, uključeni“ (9.997 eura).

Severna Makedonija

Helsinški odbor za ljudska prava iz Skoplja sa inicijativom „Radnice se pridružuju“ (19.998 eura); i Udruga Glasni tekstilni radnik iz Štipa s inicijativom „Promicanje prava tekstilnih radnika iz istočne regije“ (9.998 eura).

Srbija

Viktimološko društvo Srbije iz Beograda sa inicijativom „Upoznajte rodnu diskriminaciju, identifikujte kršenja zakona o radu i zapošljavanju! Reagirajte! ”(19.942 eura); A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava iz Beograda sa inicijativom „Unapređenje institucionalne prakse u sprečavanju diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji“ (8.930 eura); i ROZA Udruženje za ženska radna prava iz Zrenjanina sa inicijativom „Šta me čeka na tržištu rada“ (9 754 eura).

Istraživanje koje su u 2018. provele članice Koalicije utvrdilo je da je diskriminacija na radnom mjestu zasnovana na spolu ključno pitanje koje ometa zapošljavanje žena i podriva njihova prava na radnom mjestu.

Zabrinuta zbog niske stope zaposlenosti žena i dokaza o raširenoj diskriminaciji žena u vezi s radom, Koalicija će usko surađivati ​​s drugim OCD-ima u regiji, uključujući gore spomenute primatelje grantova kako bi se pozabavila preporukama proizašlim iz ovog istraživanja.

Ova zajednička akcija ima za cilj osnaživanje različitih OCD-a da efikasno snose odgovarajuće institucije za provođenje anti-diskriminacijskog zakonodavstva vezano za ženska radna prava.

Primatelji bespovratnih sredstava izabrani su od ukupno 70 podnositelja zahtjeva, na osnovu kriterija koje je osnovao Odbor za reviziju grantova. Odbor su činile članice Koalicije, uključujući: Žensku mrežu Kosova, Reaktor – Istraživanje u akciji iz sjeverne Makedonije, Gender Alijansu za razvojni centar iz Albanije, Helsinški parlament građana Banja Luka iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svoje kancelarije u Srbiji.

Ovo je prvi put da je ŽMK dodijelio grantove OCD-ima u regionu preko svog Ženskog fonda Kosova. Od 2012. godine, Kosovski ženski fond dodelio je 174 granta, podržavajući 99 različitih OCD, ukupne vrijednosti 952.022 eura. Do danas je Fond imao više od 20.855 korisnika. Za više informacija pogledajte: https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/

#DiskriminimiBënDëm #PunëPaDiskriminim #DiscriminationDoesntWork#DiskriminacijaNeRadi #трудбездискриминација

Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција
Gender Alliance for Development Center (GADC)
Centar za ženska prava / Women's Rights Center
Helsinški parlament građana Banja Luka

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti