Šta donosi novi plan proširenja EU – Sve po zaslugama

Nova metodologija proširenja Evropske unije usvojena je u srijedu u Evropskoj komisiji, ali suština nije promijenjena – glavni cilj i dalje ostaje članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Uniji.

To je, između ostalog, rekla i predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen, koja je navela da je proširenje “vin-vin” situacija, a slično je ponovio i komesar za proširenje Oliver Varheji, koji je i predstavio novi dokument.

U njemu, između ostalog piše, da je kredibilna perspektiva pristupanja ključni podsticaj i pokretač transformacija u regionu, i da na taj način “povećava našu kolektivnu sigurnost i napredak”.

– To je ključno sredstvo za promociju demokratije, vladavine zakona i poštovanja osnovnih prava koja su takođe glavni motori ekonomske integracije i osnovno sredstvo za podsticanje regionalnog pomirenje i stabilnost – piše u dokumentu u koji je Blic imao uvid.

U njemu se, takođe, navodi da je “takođe jasno da je efikasnost cjelokupnog procesa pridruživanja i njegovog procesa primena se mora dalje poboljšati”.

– Osnovni cilj angažmana EU na Zapadnom Balkanu je da ga pripremi da ispuni sve zahtjeve za članstvo. Ovo uključuje podršku osnovama demokratije, vladavine prava i ekonomske reforme, i usklađivanje sa osnovnim evropskim vrijednostima. To će zauzvrat podstaći solidan i ubrzani ekonomski rast i socijalnu konvergenciju – piše u dokumentu.

Između ostalog, navodi se da je za sve ovo potreban napor i zemalja koje teže članstvu, ali i da će on biti ocjenjivan na godišnjem nivou.

– Ovakav pristup politici će, dakle, biti kamen temeljac buduće agende. Ona će podržati transformaciju zapadnog Balkana u funkcionalnu tržišnu ekonomiju koja je u stanju da se u potpunosti integriše u jedinstveno tržište EU, stvori radna mjesta i preduzetničke mogućnosti, poboljša poslovnu i investicionu klimu, promoviše vladavinu prava i zaustavi “odliv mozgova” iz regiona – piše u dokumentu.

Takođe, navodi se da će lideri Zapadnog Balkana morati da se vjerodostojnije pridržavaju svojih obaveza i sprovode potrebne i neophodne reforme, bilo da se radi o vladavini zakona, borbi protiv korupcije, ekonomije ili osiguranja ispravnog funkcionisanja demokratskih institucija i javnosti administracija i usklađivanje sa spoljnom politikom.

Takođe, moraće da ulože dalje napore da ojačaju regionalnu saradnju i dobrosusedske odnose kako bi se postigla stabilnost i prosperitet građanima.

Proces zasnovan na zaslugama

Navodi se da će čitav proces ubuduće biti zasnovan na zaslugama.

– Kada zemlje partneri ispunjavaju objektivne kriterijume utvrđene objektivnim uslovima, države članice će se dogovoriti da pređu na sljedeću fazu procesa. Sve stranke moraju se suzdržati od zloupotrebe nerješenih pitanja u pristupanju EU. Isto tako, države članice i institucije moraju razgovarati jednim glasom u regionu, da šalju jasne signale podrške i ohrabrenja i govore o nedostacima kada se pojave – piše u predlogu nove metodologije proširenja.

Pregovori o osnovama će biti otvoreni prvi, a zatvarani poslednji, a napredak u tome će odrediti ukupan tempo pregovora. Oni će biti vođeni “mapom puta” za vladavinu prava koja će biti ekvivalent akcionim planovima, i koji će biti mjera otvaranja.

– Nijedno drugo poglavlje neće biti privremeno zatvoreno prije nego što se ovi kriteriju ispune – piše između ostalog, a navodi se i da će poseban akcenat biti na funkcionisanju demokratskih institucija i reformi javne uprave.

– Komisija će takođe ojačati mere za vladavinu prava i izgradnju institucija. Rezultati ovih reformi biće uslov za dublju sektorsku integraciju i napredak u cjelini – navodi se u dokumentu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti