Sastanak sa zamjenicom šefa misije Ambasade SAD u BiH

VijestiKomentari isključeni za Sastanak sa zamjenicom šefa misije Ambasade SAD u BiH

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana učestvovala je u zatvorenom okruglom stolu organizovanom od strane Ambasade SAD u BiH i tom prilikom susrela se sa zamjenicom šefa misije Ambasade SAD u BiH, Ellen Germain, ali  i drugim aktivistkinjama i predstavnicama medija iz Banjaluke.

Sastanak je upriličen u prostorijama Američkog Kutka u Banjoj Luci i tom prilikom diskutovalo se o položaju žena u političkom i javnom životu BiH, ali i o posljedicama u području ravnopravnosti polova i nasilja nad ženama izazvanim pandemijom virusa korona.

Na sastanku je konstatovana važnost saradnje sa institucijama vlasti, posebno u području primjene zakonskih okvira, kao i potreba za većom edukacijom sudija i tužilaca u oblasti rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama.

Helsinški parlament realizuje projekat podržan od Ambasade SAD u BiH pod nazivom “Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu” ima za cilj podići svijest i razumijevanje rodno-zasnovane diskriminacije te uputiti sudije i tužioce kako riješiti slučajeve rodno-zasnovane diskriminacije u polju rada, što bi u konačnici trebalo potaknuti žrtve da više prijavljuju slučajeve ovakvog tipa diskriminacije.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.