Sastanak ženske zagovaračke grupe sa amabasadorom Sattlerom

Ženska zagovaračka grupa se u ponedjeljak, 05. septembra, sastala sa ambasadorom Delegacije EU u BIH, Johannom Sattlerom, kako bi prezentovala  preporuke za naredni godišnji izvještaj Evropske komisije o BiH, a koji će u novembru predstaviti i u Briselu, pred nadležnim institucijama EU.

Na sastanku je prije svega bilo riječi o  važnosti uvođenja jedinstvene zdravstvene zaštite, neophodnosti razvrstavanja statističkih podataka po osnovu pola, boljoj zaštiti žena od nasilja u porodici kao i diskriminacije i nasilja na tržištu rada, te boljim uslovima za zapošljavanje i samozapošljavanje žena.

Žensku zagovaračku grupu čine predstavnice organizacija civilnog društva: Censor, Centar ženskih prava, Fondacija Cure, Fondacija Udružene žene, Infohouse, Fondacija lokalne demokratije, Fondacija za osnaživanje žena, Helsinški parlament građana Banja Luka, Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Mreža za izgradnju mira, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, Udruženje “Žena BiH” Mostar, Asocijacija “Zemlja djece” Tuzla, Uzr Bolja Buducnost Tuzla, UŽ SEKA Goražde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti