Online kampanja Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH

U okviru projekta Unapređenje ženskih radnih prava tokom prethodna dva mjeseca (od jula do septembra 2022. godine) realizovana je online kampanja s ciljem predstavljanja rezultata istraživanja „Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH 2018-2021”. Ovom kampanjom smo širu javnost upoznali sa statističkim podacima dobijenim istraživanjem, oblicima rodno zasnovane diskriminacije, kao i iskustvima žena koje su doživjele neki od oblika rodno zasnovane diskriminacije na radnom mjestu.

Sve postove online kampanje možete pogledati na Facebook stranici Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, a detaljnije podatke istraživanja na linku: https://hcabl.org/wp-content/uploads/2022/03/RodnoZasnovanaDiskriminacijaBiH_web.pdf

Projekat je podržan od Fondacije Kvinna till Kvinna.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti