SMERNICE ZA TRASIRANJE DELOVANJA U OBLASTI UKLJUČIVANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U POLITIKE, STRATEGIJE I PRAKSE KOJE SE TIČU ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMENA

Ovaj dokument služi kao osnova za proširenje projektnih aktivnosti na tematska područja koja su do sada bila rodno zanemarena u BiH, kao što je pitanje zelene tranzicije. Njegova osnovna svrha je trasiranje daljih planova i partnerstva kroz inicijalno mapiranje osnovnih modaliteta za uključivanje rodne komponente u politike, strategije i prakse koje se tiču životne sredine i klimatskih promena. Posebna pažnja data je sledećim komponentama uvođenja rodne perspektive u:

  1. procese kreiranja zakona ili strategija koje se tiču životne sredine i klimatskih promena
  2. Izvještaje o napretku BiH (Country Report BiH) koje priprema Evropska komisija, naročito u dijelu koji se odnosi na poglavlje 27 Životna sredina i klimatske promjene.
  3. dalji rad HPG Banjaluka I drugih udruženja građana na podizanju svijesti o vezi roda i životne sredine i rad na uključivanju rodne komponente u politike koje se tiču energije, biodiverziteta, transporta i klimatskih promjena.

Dokument možete preuzeti ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti