ULIČNA AKCIJA 29. MAJA U BRČKOM

Ulična akcija povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“ će se održati u Brčkom na Trgu mladih, 29. maja (srijeda), od 12 do 13 časova, a organizuju je Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj PRONI.

Na Trgu mladih dijelićemo promotivni materijal, a cilj ulične akcije je da detaljnije upoznamo građane/ke Brčko distrikta sa terminom seksualne iznude/ucjene u javnom i privatnom sektoru, te nastojanjima da seksualna iznuda bude inkorporirana u zakone i antikoruptivne strategije.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, koji kao takav još uvijek nije formalno – pravno prepoznat u zakonima u Bosni i Hercegovini. Važno je istaći da je seksualna iznuda spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije). Umjesto novca u ovoj vrsti korupcije se seksualna uluga traži kao valuta. Dakle, na jednoj strani imamo one kojima je povjerena vlast (moć, autoritet), a na drugoj strani često ranjive kategorije (žene) koje su obično u podređenom položaju.

Zainteresovane novinarke/novinare i građane/ke ćemo upoznaćemo sa rezultatima novog “Istraživanja o rasprostranjenosti seksualnog iznuđivanja u društvu”, kao i “Analizom propisa u vezi seksualne iznude”.

Ispitanici/e su tokom istraživanja istakli kao razloge za seksualnu iznudu: radi unapređenja na poslu, zbog stupanja u radni odnos/ zapošljavanja, radi polaganja ispita i slično…

Podsjećamo, ulične akcije smo već organizovali u Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci, Zenici, Modriči, Tuzli i Bosanskom Grahovu.

Vidimo se u srijedu u Brčkom!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti