Studenti_ce Pravnog fakulteta se upoznali sa postojanjem Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

Helsinški parlament građana Banjaluka je u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci juče održao predstavljanje i promociju postojanja Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja studentima i studenticama Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.  Cilj predstavljanja je da se podigne svijest o postojanju rodno zasnovanog uznemiravanja kao i seksualnog uznemiravanja, a o važnost postojanja Smjernica govorila je profesorica Ivanka Marković, redovna profesorica Pravnog fakulteta. Naredno predstavljanje Smjernica će biti održano u srijedu na Akademiji umjetnosti i u petak, april 23.na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

Napominjemo da je Smjernice  UNIBL usvojio krajem juna 2020. godine i mogu se naći na sajtu Univerziteta na linku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti