Previous slide
Next slide

ОГРАНИЧАВАЊЕМ СЛОБОДЕ УДРУЖИВАЊА И ДJЕЛОВАЊА, ОГРАНИЧАВАЈУ НАМА, ГРАЂАНИМА И ГРАЂАНКАМА ОВОГ ГРАДА, ЕНТИТЕТА, ОВЕ ДРЖАВЕ ДА:

› утичемо на политике које нас се тичу;
› артикулишемо своје интересе на начин како ми то
› сматрамо да је исправно и потребно;
› исказујемо слагање или неслагање, критику или похвалу;
› мијењамо и унапређујемо друштво и систем у којем живимо.

Удружења грађана су неријетко jединa којa ће устати у одбрану наших права, интереса и потреба, било да се ради о заштити од насиља у породици, пријави корупције или заштити наших природних богатстава и ресурса који се немилосрдно експлоатишу.

Удружења грађана и активисти/активисткиње су она карика која посредује између државног апарата (доносилаца одлука) и наших потреба, било да се ради о културним, економским, спортским, социјалним или неким другим потребама и интересима.

Они својим активностима, извјештајима, анализама и јавним иступима настоје допринијети демократичности друштва и владавини права и ако и ова карика нестане, остаћемо препуштени сами себи.

Морамо сачувати слободу да се удружујемо, да заједно дjелујемо ради унапређења или остваривања неког заједничког или општег интереса или циља – од изградње дjечијег игралишта до заштите извора питке воде, побољшања законских рјешења или других активности од јавног интереса.

НЕ СМИЈЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА ОВА КАРИКА БУДЕ ПРЕКИНУТА РЕСТРИКТИВНИМ ЗАКОНОМ КОЈИ СЕ НАЈАВЉУЈЕ!

Све по списку