Predstavnice Gender centra Republike Srpske upoznate sa kampanjom u vezi seksualne iznude

U okviru projekta “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije” i kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje“ 14. februara 2024. je održan sastanak sa predstavnicama Gender centra Republike Srpske na kojem smo ih upoznali sa ovom kampanjom i mogućnostima integrisanja pojma seksualne iznude (iznuđivanja) u različite zakonodavne akte u Republici Srpkoj.

Upoznali smo ih sa rezultatima „Istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu“ i „Analizom propisa u vezi seksualne iznude“.

Posebno je bio naglasak na Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske kojeg je, smatramo, a pokazala je i Analiza pravnih propisa koju smo uradili, potrebno i moguće dopuniti i seksualnom iznudom.

Predstavnice Gender centra Republike Srpske su nas upoznale sa prioritetnim aktivnostima koje realizuju,  te istakle važnost zaustavljanja i sprečavanja (prevencije) svake vrste nasilja prema ženama.

Seksualna iznuda je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije, koji kao takav nije formalno – pravno još uvijek prepoznat u zakonima.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti