U posjeti Civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona

Helsinški Parlament građana boravio je u Tuzli gdje je sa predstavnicom Civilne zaštite Tuzlanskog kantona razgovarao o krizama i specifičnim ranjivostima i potrebema ljudi tokom i nakon krize. Povod posjete je bila i zainteresovanost Civilne zaštite za vodič „Rodna analiza odgovora na krizne situacije u BiH“, gdje se daju preporuke za unaprjeđenje postojećih praksi djelovanja tokom specifičnih situacija poštujući raličite potrebe muškaraca, žena i drugih ranjivih kategorija. Dogovorena je daljnja bliža saradnja između naše organzacije i Civilne zaštite u vidu razmjene informacija i podrške. Naša saradnja dešava se uporedo kada je BiH postala punopravna članica EU Mehanizma civilne zaštite  – evropskog okvira solidarnosti koji pomaže zemljama pogođenim katastrofom.

Fotografija preuzeta sa sajta grada Tuzla

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti