Održana prva Specijalizovana obuka za pružaoce besplatne pravne pomoći na temu rodno zasnovane diskriminacije na radu u BiH

Helsinški parlament građana je u periodu od 9-10. decembra 2022. godine održao prvi specijalizovani trening za pružaoce besplatne pravne pomoći na temu rodno zasnovane diskriminacije na radu u BiH, za predstavnike/ce 11 institucionalnih i vaninstitucionalnih aktera koji pružaju besplatnu pravnu pomoć osobama koje trpe rodno zasnovanu diskriminaciju priliom zapošljavanja ili na radu.

  Primarni cilj prva od planirana tri specijalizovana edukativna treninga za pružaoce besplatne pravne pomoći na temu rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada u Bosni i Hercegovini je jačanje kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći za postupanje u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije u području rada, radnih odnosa i povezanih pitanja u Bosni i Hercegovini.

Danijela Radonić, dipl.pravnica, arbitarka za mirno rješavanje sporova dala je teoretskui uvod u rodno zasnovanu diskriminaciju na radu dok su o oblicima rodno zasnovane diskriminacije govorili Lejla Gačanica, ekspertica iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije i prof. dr Midhat Izmirlija govorili o oblicima rodno zasnovane diskriminacije. Akstivistkinja HPG predstavila je razultate istraživanja o prisutnosti rodno zasnovane diskriminacije u zemljama Zapadnog Balkana.

Treningu je prisustvovalo 13 učesnika/ca iz Udruženja BH novinari, fondacija Udružene žene, Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo, Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zenica, Kancelarije za pravnu pomoć  Brčko Distrikta, udruženje Radnički pokret, Županijski zavoda za pružanje pravne pomoći Livno, advokatska kancelarija Dragan Stanišić, Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći BPK Goražde, Vaša prava Sarajevo, Centar za pružanje pravne pomoči Istočno Sarajevo.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti