ULIČNA AKCIJA U TUZLI 23. FEBRUARA: Prekinimo ćutanje o seksualnoj iznudi!

Ulična akcija povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“ će se održati u Tuzli na Trgu slobode  23. februara (petak), od 11, 30 do 13, 00 časova, a organizuju je Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Građanskim pokretom “Buđenje”.

Izjave za medije su planirane u 11, 30, na početku akcije.

Na Trgu slobode biće postavljen i štand sa promotivim materijalnom, a cilj ulične akcije je da detaljnije upoznamo građane/ke Tuzle i okolih mjesta sa terminom seksualne iznude/ucjene u javnom i privatnom sektoru, te nastojanjima da seksualna iznuda bude inkorporirana u zakonodavne politike.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije, koji kao takav još uvijek nije formalno – pravno prepoznat u zakonima u Bosni i Hercegovini. Važno je istaći da je seksualna iznuda spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije). Umjesto novca u ovoj vrsti korupcije se seks koristi kao valuta. Dakle, na jednoj strani imamo one kojima je povjerena vlast (moć, autoritet), a na drugoj strani često ranjive kategorije koje su obično u podređenom položaju.

Zainteresovane novinarke/novinare i građane/ke ćemo upoznaćemo sa rezultatima novog “Istraživanja o rasprostranjenosti seksualnog iznuđivanja u društvu”, kao i “Analizom propisa u vezi seksualne iznude”.

Ispitanici/e su tokom istraživanja istakli kao razloge za seksualnu iznudu: radi unapređenja na poslu, zbog stupanja u radni odnos/ zapošljavanje, radi polaganja ispita i slično…

Analiza propisa se odnosila na više zakona na nivou BiH, RS i FBiH u koje je moguće, ukoliko bude volje izvršne i zakonodavne vlasti, integrisati i seksualnu iznudu.

Podsjećamo, ulične akcije smo već organizovali u Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci, Zenici i Modriči.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“, podržanog od strane CCI-ja i USAID-a.

Vidimo se u petak u Tuzli!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti