Unapređenje ženskih radnih prava

“Unapređenje ženskih radnih prava” je četverogodišnji regionalni projekat koji je Helsinški parlament građana, kao partnerska organizacija, počeo implementirati u martu 2018. godine, a čiji je cilj poboljšanje razumijevanja diskriminacije i jačanje zakona, politika i procedura za bolje rješavanje rodne diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi, a posebno u vezi sa ženskim radnim pravima.

Kroz realizaciju projekta osnažiće se različite organizacije civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi kako bi mogle efektivno uticali na nadležne institucije odgovorne za sprovođenje zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima.

Tokom naredne četiri godine Ženska mreža Kosova, kao nosilac projekta, Centar ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacija Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) i Helsinški parlament građana Banja Luka će raditi na poboljšanju uticaja organizacija civilnog društva tako što će raditi na izgradnji kapaciteta organizacija za lobiranje prema relevantnim institucijama i na povećanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka koje se tiču unapređenja ženskih radnih prava , jačanju koalicija organizacija civilnog društva putem međusobne razmjene znanja i iskustava i stvaranje okruženja koje će znati prepoznati i adekvatno reagovati na svako kršenje ženskih radnih prava i diskriminaciju.

Tokom prve godine projekta “Unapređenje ženskih radnih prava” urađeno je  istraživanje o diskriminaciji žena na radnim mjestima, prvog ovakve vrste u BiH pod nazivom “ Rodno zasnovana diskriminacija na radu u BiH”. Nalazi ovog istraživanja su osnova za predlaganje i zalaganje za unaprijeđenje zakonskog okvira za spriječavanje diskriminacije i osnaživanje žena za prijavu diskriminacije na radnom mjestu.

Neke od podataka dobijenim ovim istraživanjem možete pogledati u grafikama:

Projekat obuhvata medijsku promociju istraživanja, monitoring sudskih slučajeva diskriminacije, pružanje podrške žrtvama diskriminacije u strateškim parnicama, saradnju sa nadležnim institucijama i tijelima na povećanju svijesti o diskriminaciji na radnom mjestu, osnaživanje žena da prepoznaju i prijave diskriminaciju. Sve aktivnosti će biti realizovane do februara 2022. godine uz finansijsku pomoć Evropske Unije i Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

#DiscriminationDoesntWork

#DiskriminacijaNeRadi

Tokom trajanja projekta pratimo i izvještavanje medija o diskriminaciji na polju rada i zapošljavanja, stanju ženskih radnih prava i slučajevima diskriminacije žena na radnom mjestu. Neki od najznačajnijih tekstova koji ilustruju stanje radnih prava i s kojim problemima se radnice i radnici suočavaju možete pročitati na:

  1. http://diskriminacija.ba/vijesti/borba-protiv-diskriminacije-u-bih-nedostaju-nam-statistika-i-iskustvo
  2. http://ba.n1info.com/a145876/Vijesti/Vijesti/Sta-kada-se-trudnoca-i-majcinstvo-kaznjavaju-otkazom.html
  3. http://diskriminacija.ba/teme/%C5%BEene-na-tr%C5%BEi%C5%A1tu-rada-diskriminacija-po%C4%8Dinje-ve%C4%87-s-oglasima-za-posao
  4. https://www.akta.ba/vijesti/zene-u-rs-u-cesto-prve-dobiju-otkaz-i-rade-na-crno-/87773
  5. http://diskriminacija.ba/teme/%C5%BEene-u-trgovini-bez-prava-na-stolicu
  6. https://www.klix.ba/biznis/zene-iz-bih-tesko-pronalaze-posao-a-biznis-pokrecu-uglavnom-iz-nuzde/180330092
  7. http://media.ba/bs/magazin-novinarstvo/novinarke-izmedu-porodiljnog-odsustva-i-otkaza-saradnje-o-svojim-problemima-sute?fbclid=IwAR11rxoEXMZMGKBols849lsrg3nyUEi8Bysjxbre9Kf2_Ye1jocUWb_NACk
  8. https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/radnice-u-bih-ugrozene-zene-najcesce-prijavljuju-krsenje-prava/335301?fbclid=IwAR10Mfxpg7AzthEWmZroYP1k_sZb2g4wTP6oipS_VnMPmlCUkoqbh9W4CFU
  9. https://srpskainfo.com/gutaju-uvrede-pa-onda-piju-sedative-hiljade-radnika-u-srpskoj-zrtve-mobinga/?fbclid=IwAR3fcdc4MC7IFhj_b2NuYUqPS9jOWJUC7TbLjP9R0yhOMGXxl985gFPvMwc

U infografici pogledajte statističke pokazatelje koji svjedoče o nejednakom tretmanu žena na tržištu rada. (izvor: www.diskriminacija.ba)

STOPA ZAPOSLENOSTI

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU OBRAZOVANJA

ZAPOSLENOST PREMA PODRUČJU DJELATNOSTI

Infografika 2: Žene i 1. maj – Razlike u platama, prvo zaposlenje i tržište rada (izvor: radiosarajevo.ba)