Uspješno završena edukacija o prisutnosti RZD na tržišitu rada

Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, uspješno je priveo kraju zadnji (četvrti po redu) model obuke na temu  rodno zasnovane diskriminacije (RZD) u oblasti rada i zapošljavanja, namijenjene institucionalnim i vaninstitucionalnim akterima koji rade u ovoj oblasti.

Posljednja obuka koja je održana 30. septembra u Sarajevu bila je na temu prevencije i internih mehanizama koji se mogu koristiti za zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije pri zapošljavanju  i na radu. Obuka je okupila relevantne predstavnike Ministarstva pravde, Ministarsva za ljudska prava, Agencije za Mirno rješavanje sporova RS, Visokog sudskog i tužilačkog viješta, sindikata te organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoc i savjetovanje iz ove oblasti.

Predavači/ce, Nedim Kulenović iz Misije OSCE-a u BiH, Lejla Gačanica, nezavisna ekspertkinja, te Majda Halilović iz Atlanske inicijative održali su zanimljiva predavanja te pozvali sve aktere da nastave raditi i sarađivati na prevenciji rodno zasnovane diskriminacije koja je sve više prisutna, ali i prepoznata među građanima/kama BiH.

Edukacija je finansijski podržana od strane Američke Ambasade u BiH, kroz projekat “Edukacija sudija i tužilaca u oblasti RZD na radu”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti