Uticaj Istanbulske konvencije na kreiranje novih i promjenu postojećih krivičnih djela u Republici Srpskoj

Helsinški Parlament građana BL nastavlja aktivnu saradnju sa studentima i studenticama koji svojim pisanim radovima i analizama žele dati doprinos razumijevanju ravnopravnosti polova u različitim sferama života. “Uticaj Istanbulske konvencije na kreiranje novih i promjenu postojećih krivičnih djela u Republici Srpskoj” tema je koju je obrađivao Marko Solomun, student Pravnog fakulteta u Banjaluci. Aktivnost je dio projekta „Akademija za ženska prava“ koji se implementira u saradnji sa Fondacijom Heinrich Bӧll.

Istanbulska konvencija predstavlja jedan od ključnih akata, koji je pored preporuka Savjeta ministara Evropske unije ali i konvencija Savjeta Evrope, uticao na izmjene krivičnog zakonodavstva Republike Srpske i to u pravcu veće zaštite žena i promovisanju rodne ravnopravnosti, a izmjene se prije svega odnose na krivična djela čije su žrtve najčešće žene. U tom pravcu može se govoriti o djelima koja su pod uticajem Konvencije inkriminisana, ali i o krivičnim djelima čija su zakonska obilježja pod uticajem Konvencije izmijenjena. Pažnju se može usmjeriti i na različita tumačenja u sudskoj praksi pojedinih elemenata krivičnog djela silovanja, čije se težište prebacuje sa aktivnog pružanja otpora, na nepristanak žrtve.

Kompletan rad možete pročitati OVDE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti