Zagovarački sastanak sa Mirnom Savić-Banjac

U okviru projeka “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije” održan je zagovarački sastanak sa narodnom poslanicom u Narodnoj skupštini Republike Srpske i zamjenicom Kluba poslanika Partije demokratskog progresa NSRS, Mirnom Savić Banjac, kojoj je predstavljena kampanja “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!” i mogućnosti integrisanja seksualne iznude u različite zakonodavne akte u Republici Srpkoj.

Posebno je bio naglasak na Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske kojeg je potrebno dopuniti u pogledu članova 4-6, a gdje bi se seksualna iznuda smatrala radnjom nasilja u porodici, a prinuda radnjom nasilja prema ženama, odnosno, seksualna iznuda smatrala radnjom femicida, pored seksualne eksploatacije, trgovine ljudima, seksualnog nasilja, itd. Gosopođi Savić-Banjac uručeni su i prijedlozi dopune Nacrta zakona koji su prethodno upućeni svim Klubovima poslanika u NSRS.

Nakon radnog sastanka, održan je i konsultacijski sastanak sa predstavnicom Fondacije Udružene žene gdje su dogovorne zajedničke akcije u pogledu zagovaranja prema akterima sa kojima Fondacija ima saradnju.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti