#ZARADBEZNASILJA

Ukoliko radite na području BiH i smatrate da su vaša radna prava narušena, kao i da trpite diskrimaciju na osnovu roda-kontaktirajte neki od centara za pružanje besplatne pravne pomoći i saznajte na koji način možete dobiti pravnu pomoć u oblasti radnih odnosa.