Završen Drugi modul Ženske akademije

Drugi-modul-Z-Akademije
Završen Drugi modul Ženske akademije
Akademkinje druge generacije Ženske akademije slušale su predavanja i radionice Drugog modula koji se bavio tematskom cjelinom „Rod i izgradnja mira“ od 19. do 22. juna u Sarajevu. Nermina Trbonja, feministička istraživačica iz Sarajeva i učesnica konferencije „Žene u ratu“, održane u sklopu „Mirovnog događaja Sarajevo 2014“ početkom juna u Sarajevu, govorila je o zaključcima te konferencije i Globalnog samita o seksualnom nasilju u Londonu, temama o kojima se skoro dvije decenije nakon završetka rata u BiH i dalje malo govori. Film libanske reditelje Nadin Labaki „Kuda sada idemo“ koji je izazvao neskrivene simpatije, ali i emocije prema hrišćanskim i muslimanskim ženama koje na sve načine, često veoma duhovite, pokušavaju da odvrate njihove muškarce od upotrebe nasilja, bio je logičan nastavak priče o bliskom povezanim temama roda i mira. Drugog dana Modula bilo je riječi o Rezoluciji 1325 UN-a i primjeni u Bosni i Hercegovini o čemu je govorila Kika Babić Svetlin iz Agencije za ravnopravnost polova BiH. Posebne riječi pohvale akademkinje su imale za brigadirku Mersidu Mešetović iz Ministarstva odbrane, koja je govorila o položaju žena u bh. oružanim snagama i mirovnim procesima, dok su njene koleginice „po uniformi“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić iz Ministarstva unutrašnjiih poslova Republike Srpske podiijele njihovo iskustvo bavljenja policijskim poslovima i aktivnostima Mreže žena policajki Jugoistočne Evrope. U nastavku Modula o tome kako žene učestvuju u izgradnji mira govorila je Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta u Sarajevu. Nasilje nad ženama, kao najčešći oblik rodno zasnovanog nasilja bila je tema dr Natalije Petrić, stručne savjetnice u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Gorana Mlinarević, istraživačica na Goldsmith College u Londonu upoznala je akademkinje sa pojmom i elementima tranzicione pravde, pojmom koji se često brka sa krivičnim gonjenjem i međun. pravdom, a budući da je nova akademska i istraživačka oblast u svijetu, još uvijek je u razvoju. Treći dan intenzivnih predavanja ovog Modula priveli su kraju Radmila Žigić iz organizacije „Lara“ Bijeljina, koja je govorila o projektu „Mir sa ženskim licem“ koji u BiH sprovodi 12 ženskih organizacija čiji je cilj očuvati kulturu sjećanja na živote i stradanja žena i utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žen žrtve rata u BiH i Srđan Šušnica, polaznik Master studija Kulturologija na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i intrigantan naziv njegovog rada „Sveta koka: mrvice na svetoj periferiji – studija slučaja konstrukcije ženskosti u starim i novim nazivima ulica Banja Luke“. Završno predavanje je održala Svetlana Slapšak iz Ljubljane koja je govorila o ženama Balkana i popularnoj kulturi, sjajno provevši polaznice kroz vremenski i istorijsko-kulturni vremeplov žena bivše Jugoslavije. Sljedeći i posljednji Modul druge Ženske političke akademije biće organizovan u on-line formi na jesen ove godine.
Akademkinje druge generacije Ženske akademije slušale su predavanja i radionice Drugog modula koji se bavio tematskom cjelinom „Rod i izgradnja mira“ od 19. do 22. juna u Sarajevu.
Nermina Trbonja, feministička istraživačica iz Sarajeva i učesnica konferencije „Žene u ratu“, održane u sklopu „Mirovnog događaja Sarajevo 2014“ početkom juna u Sarajevu, govorila je o zaključcima te konferencije i Globalnog samita o seksualnom nasilju u Londonu, temama o kojima se skoro dvije decenije nakon završetka rata u BiH i dalje malo govori. Film libanske reditelje Nadin Labaki „Kuda sada idemo“ koji je izazvao neskrivene simpatije, ali i emocije prema hrišćanskim i muslimanskim ženama koje na sve načine, često veoma duhovite, pokušavaju da odvrate njihove muškarce od upotrebe nasilja, bio je logičan nastavak priče o bliskom povezanim temama roda i mira.
Drugog dana Modula bilo je riječi o Rezoluciji 1325 UN-a i primjeni u Bosni i Hercegovini o čemu je govorila Kika Babić Svetlin iz Agencije za ravnopravnost polova BiH. Posebne riječi pohvale akademkinje su imale za brigadirku Mersidu Mešetović iz Ministarstva odbrane, koja je govorila o položaju žena u bh. oružanim snagama i mirovnim procesima, dok su njene koleginice „po uniformi“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić iz Ministarstva unutrašnjiih poslova Republike Srpske podiijele njihovo iskustvo bavljenja policijskim poslovima i aktivnostima Mreže žena policajki Jugoistočne Evrope.
U nastavku Modula o tome kako žene učestvuju u izgradnji mira govorila je Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta u Sarajevu. Nasilje nad ženama, kao najčešći oblik rodno zasnovanog nasilja bila je tema dr Natalije Petrić, stručne savjetnice u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Gorana Mlinarević, istraživačica na Goldsmith College u Londonu upoznala je akademkinje sa pojmom i elementima tranzicione pravde, pojmom koji se često brka sa krivičnim gonjenjem i međun. pravdom, a budući da je nova akademska i istraživačka oblast u svijetu, još uvijek je u razvoju.
Treći dan intenzivnih predavanja ovog Modula priveli su kraju Radmila Žigić iz organizacije „Lara“ Bijeljina, koja je govorila o projektu „Mir sa ženskim licem“ koji u BiH sprovodi 12 ženskih organizacija čiji je cilj očuvati kulturu sjećanja na živote i stradanja žena i utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žen žrtve rata u BiH i Srđan Šušnica, polaznik Master studija Kulturologija na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i intrigantan naziv njegovog rada „Sveta koka: mrvice na svetoj periferiji – studija slučaja konstrukcije ženskosti u starim i novim nazivima ulica Banja Luke“. Završno predavanje je održala Svetlana Slapšak iz Ljubljane koja je govorila o ženama Balkana i popularnoj kulturi, sjajno provevši polaznice kroz vremenski i istorijsko-kulturni vremeplov žena bivše Jugoslavije. Sljedeći i posljednji Modul druge Ženske političke akademije biće organizovan u on-line formi na jesen ove godine.Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti