• Kategorija

  • Hvala što ste me pitali kako mi je

   Septembar 19, 2009

   “Hvala što ste me pitali kako mi je” je knjiga koja je nastala povodom desete godišnjice mira u Bosni i Hercegovini. Ona je rezultat…  

  • Udruženja nacionalnih manjina u BIH

   Septembar 19, 2009

   U periodu od maja do septembra 2005. godine Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske prikupili su podatke o udruženjima nacionalnih…  

  • Mladi i mediji 2005.

   Septembar 19, 2009

   Mladi i stepen njihove zastupljenosti u sveukupnom životu kakav se vodi u Bosni i Hercegovini, predmet su istraživanja sprovedenog od strane Helsinškog Parlamenta Građana…  

  • Godišnji izvještaj: “Da se vide da se čuju” u 2004.

   Septembar 19, 2009

   “Da se vide, da se čuju” naziv je neformalne mreže aktivistkinja nevladinih organizacija i političkih partija, te žena u institucijama javne vlasti u Bosni…  

  • Brošura “U akciji zagovaranja”

   Septembar 19, 2009

   “U akciji zalaganja” smo predstavili primjere uspješnih kampanja zalaganja koje su članice mreže „Da se vide, da se čuju“ sprovele u svojim sredinama. Zahvaljujući…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.