Gender analiza izbornog zakona BiH

U Gender analizi izbornog zakona BiH dr Nada Ler Sofronić ukazuje na probleme u izbornom zakonu BiH i govori o potrebi kreiranja gender senzitivnog izbornog zakona kojim bi se obezbijedila stvarna jednakost u izbornom procesu i spriječila direktna i indirektna diskriminacija po osnovu pola. Gender senzitivan izborni zakon bi trebalo da implicira normativni ideal prema kojem bi se omogućila zastupljenost u omjeru 50%:50%. (“Gender analiza izbornog zakona BiH”, Banja Luka, maj 2003.)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti