15 Novembra, 2022

Vijesti

Izvještaj o pravima žena na zapadnom Balkanu

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka je u Briselu prisustvovala na prezentaciji izvještaja o pravima žena na zapadnom Balkanu. Ova publikacija pruža značajne informacije u