Održan prvi sastanak umrežavanja pružalaca besplatne pravne pomoći

Helsinški parlament građana je u petak, 11. novembra u Banjoj Luci održao prvo sastanak umrežavanja pružalaca besplatne pravne pomoći.

Cilj sastanka koji je okupio predstavnike 11 institucionalnih i vaninstitucionalnih aktera, je upoznavanje sa aktivnostima projekta “Osnaživanje pružalaca pravne pomoći za borbu protiv diskriminacije na temelju pola/roda na tržištu rada, u BiH” kojim se nastoji uspostaviti bolja i koordinisana saradnja između ovih aktera.

Sastanku su prisustvovali predstavnici institucije Ombudsmana, Banjalučkog centra za ljudska prava, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo, Fondacije Udružene žene, Centra za besplatnu pravnu pomoć Banja Luka, Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zenica, kancelarija Vaša prava Banja Luka, UG Budućnost Modrič, Fondacija Lara Bijeljina, Fondacija lokalne demokratije, te advokat UG Radnički pokret.

Prvi u nizu sastanaka umrežavanja poslužio je i da se sagledaju prepreke u radu centara, kao što je finansiranje pravnih usluga nevladinih organizacija iz javnih donatorskih sredstava, izazovi u radu javnih centara, kao i da se predstavi program nadolazećih edukacija iz oblasti radnih prava i diskriminacije.

Sastanak u Banjaluci je dio projekta “Osnaživanje pružalaca pravne pomoći za borbu protiv diskriminacije na temelju pola/roda na tržištu rada, u BiH” koji na teritoriji BiH realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti