Predstavljanje Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Filozofskom fakultetu Banja Luka

Helsinški parlament je u saradnji sa Fondacijom Udružene žene i Filozofskim fakultetom održao 15.11. predstavljanje Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.

UNI BL je Smjernice usvojio prije dvije godine sa ciljem izgradnje i očuvanja načela jednakih mogućnosti i poštovanja integriteta i ljudskog dostojanstva svih učesnika i učesnica u procesu visokoškolskog obrazovanja.
Predstavljanje smjernica smo organizovale u sklopu projekta „Banja Luka – Grad sa nultom tolerancijom na seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje – faza II“koji je podržan od UN Women Bosnia and Herzegovina a finansiran od strane Švedske, a kojeg u BL implementira Fondacija Udružene žene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti