Izvještaj o pravima žena na zapadnom Balkanu

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka je u Briselu prisustvovala na prezentaciji izvještaja o pravima žena na zapadnom Balkanu. Ova publikacija pruža značajne informacije u pogledu ženskih prava za šest zemalja, a to su: Sjeverna Makedonija, Crna Gora, BiH, Srbija, Kosovo i Albanija. Ovo je šesto izdanje izvještaja. Četiri oblasti uključene u ovu publikaciju su žene u politici, rodno zasnovano nasilje, sigurnost braniteljica ljudskih prava i žene na tržištu rada, jer su to prioritetne oblasti koje su Fondacija Kvinna till Kvinna i partnerske organizacije identifikovale bitnima za unapređenje prava žena. Helsinški parlament građana kao partnerska organizacija je dala svoj doprinos u izradi ove publikacije. Izveštaj analizira trenutne trendove i daje preporuke nacionalnim vladama i EU. Trenutno je dostupan samo na engleskom jeziku na ovom linku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti