Podnesena žalba Ombudsmenu za djecu Republike Srpske i Instituciji Ombudsmena BiH

Helsinški parlament građana Banja Luka podnio je žalbu Ombudsmenu za djecu Republike Srpske i Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine od kojih je zatražena intervencija jer smatramo da je došlo do grube povrede Ustava Bosne i Hercegovine, Evropske konvencije o ljudskim pravima, Konvencije o pravima djeteta te Zakona o zabrani diskriminacije, ograničavanjem popisa zaštićenih karakteristika iz tačke 2.3. Protokola za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja i eliminacijom tzv. opšte klauzule „i drugi status“.

Ovim se nastavlja kontinuitet sužavanje ljudskih prava osnovnih sloboda, a ovaj put nisu pošteđena ni djeca u Republici Srpskoj.

Podsjećamo da je izvorni tekst tačke 2.3. Protokola u sebi sadržavao i riječi: „polnu orijetaciju, rodni identitet ili bilo koju drugu specifičnost djeteta“, što je ispravkom eliminisano, odnosno izbrisano.

Ukratko, ovim je grubo povrijeđeno načelo nediskriminacije, a popis zaštićenih karakteristika je zatvoren izbacivanjem tzv. opšte klauzule „i drugi status“ ili „i druge karakteristike”.

Naime, ispravkom Protokola tačka 2.3., koja nosi naziv „Princip nediskriminacije“, zamjenjuje se riječima: „Princip nediskiminacije osigurava da se postupci prema djeci u ostvarenju njihovih prava realizuje bez obzira na: pol, uzrast, jezik, rasu, boju, etničko porijeklo, nacionalno porijeklo, vjersku pripadnost, porodični status, ekonomski status, obrazovanje, fizičke sposobnosti i mentalne sposobnosti“.

Kao odgovornu stranu označili smo u žalbi  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Protokol (sa svojom ispravkom) sadrži uži popis zaštićenih karakteristika nego li je to Zakonom o zabrani diskriminacije propisano. Popis zaštićenih karakteristika može, teorijski, biti neiscrpan, te postoji potreba za tzv. opštom klauzulom „i drugi status“.

Podsjećamo i da Konvencija o pravima djeteta (koja se prema Aneksu I Ustava Bosne i Hercegovine neposredno primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine), u svom članu 2. ne sadrži iscrpan popis zaštićenih karakteristika djeteta, te da sadrži opštu klauzulu „ili kakve druge okolnosti“.

Uzimajući u obzir navedeno, smatramo da je došlo do grube povrede prava, te tražimo očitovanje Ombudsmena za djecu Republike Srpske i Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi toga.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti