Ministarstvu sigurnosti BiH predstavljena publikacija Rod u civilnoj zaštiti

Rod u civilnoj zaštiti je bila tema današnjeg sastanka između Ministarstva Sigurnosti BiH i Helsinškog parlamenta građana (HPG). Povod za ovaj sastanak bila je potreba da se pitanje roda uključi u rad civilne zaštite, kao i da se Ministarstvu predstavi vodič za uključivanje rodno osjetljivih politika u strukturu civilne zaštite  koji sadrži šire objašnjenje konteksta problema i konkretne preporuke za integraciju rodne perspektive u rad civilne zaštite i aktivnije učešće žena u ovim tijelima. U ministarstvu Sigurnosti potvrdili su da je potreba uvođenje principa rodne ravnopravnosti u ovaj sektor izuzetno potrebno, te da je potrebna bliža saradnja po ovom pitanju koja će uključivati i ostale aktere iz oblasti kriznih situacija. Sastanku su prisustvovali Mirnesa Softić, Stručna savjetnica u Operativno-komunikacijskom centru, Ermin Pešto, predsjedavajući Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti BiH za primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, kao i Bojana Ilić, projektna koordinatorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.

Fotografija: HPG

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti