CEDAW Priručnik za praćenje primjene Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

Priručnik je nastao iz potrebe i želje da se u proces praćenja primjene UN Konvencije o
eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (eng. CEDAW) uključi što veći broj nevladinih
organizacija u Bosni i Hercegovini, odnosno da im se ponudi alat koji im može olakšati rad
na terenu. Ova Konvencija predstavlja najvažniji međunarodni dokument za zaštitu
ženskih ljudskih prava. Do sada ju je potpisalo, ratifikovalo ili joj pristupilo 188 država,
među kojima je i Bosna i Hercegovina. Konvencija je i sastavni dio Ustava BiH (Aneks 1), te
je njena puna implementacija ne samo međunarodna, nego i ustavna obaveza državnih
organa BiH.

Verziju na engleskom jeziku možete naći ovdje CEDAW guideline.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti