Članovima/cama Saveza sindikata RS predstavljena kampanja “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!”

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana Banja Luka sastale su se u subotu, 2. avgusta, u Tesliću sa članovima/cama Saveza sindikata Republike Srpske kojima su predstavile kampanju “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!”

 Na sastanku je bilo riječi o mogućim izmjenama pravnih propisa u pogledu uvođenja seksualne iznude i antikoruptivne politike i rodne politike, kao i interne mehanizme zaštite preduzeća, posebno u sektorima tekstilne industrije i industrije obuće.

Predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske je istakao da je sindikat prepoznao važnost inkorporiranje seksualnog uznemiravanja u pravne propise zbog čega su i zagovarali za usvajanje Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Republike Srpske.

U narednom periodu HPG će održati niz sastanak sa akterima/kama koji mogu biti od važnosti za zagovaranje da se seksualno iznuđivanje integriše  u Zakon o ravnopravnost polova kao i druge rodne politike i antikoruptivne strategije kako na nivou RS, tako i na nivou FBiH i BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti