Žena i pravo danas

Aktuelno0 comments
kvinatillkvina
Helsinški parlement građana Banja Luka i Udružene žene Banja Luka započeli su 1. januara 2012. godine realizaciju zajedničkog projekta “Žena i pravo danas XVI”.
U okviru projekta u 2012. godini planiramo organizovati:  jednu dvodnevnu radionicu namijenjenu ženama predstavnicima organizacija članica KtK mreže, deset radionica namijenjenih ženama glasačicama iz različitih regija u BiH, četiri javne tribine, dvije TV emisije, radni sastanak sa predstavnicima ženskih nevladinih organizacija koje u BiH rade na problemu nasilja nad ženama, radionicu namijenjenu predstavnicima javnih institucija u RS-u koji rade na problematici žrtava nasilja u porodici i dvodnevnu evaluacionu radionicu članica KtK mreže o procjeni uspješnosti predizbornih aktivnosti. Takođe, nastavićemo organizovati zajedničke akcije ženske mreže u BiH u oblasti javnog zagovaranja za zaštitu ljudskih prava, kao i predizborne kampanje Ženske mreže BiH za podršku većem učešću žena u upravljanju i donošenju odluka na lokalnom nivou. Opšti cilj ovog projekta je da doprinese stvaranju društva sa jednakim mogućnostima za žene i muškarce, te povezivanje žena iz različitih lokalnih zajednica u određivanju prioriteta. Jedan od ciljeva projekta je i da kroz edukaciju i kampanje, uključi što veći  broj žena u javni život BiH i procese odlučivanja.
“Žena i pravo danas XVI” objedinjava projekte “Žena danas” i “Žena i pravo” koje nevladine organizacije Udružene žene i Helsinški parlament građana Banjaluka realizuju od 1997. godine.
Projekat finanijski podržava Fondacija Kvinna till Kvinna, zahvaljujući donaciji Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).

Banja Luka, 3. januar 2012.
Helsinški parlement građana Banja Luka i Udružene žene Banja Luka započeli su 1. januara 2012. godine realizaciju zajedničkog projekta “Žena i pravo danas XVI”.
U okviru projekta u 2012. godini planiramo organizovati: jednu dvodnevnu radionicu namijenjenu ženama predstavnicima organizacija članica KtK mreže, deset radionica namijenjenih ženama glasačicama iz različitih regija u BiH, četiri javne tribine, dvije TV emisije, radni sastanak sa predstavnicima ženskih nevladinih organizacija koje u BiH rade na problemu nasilja nad ženama, radionicu namijenjenu predstavnicima javnih institucija u RS-u koji rade na problematici žrtava nasilja u porodici i dvodnevnu evaluacionu radionicu članica KtK mreže o procjeni uspješnosti predizbornih aktivnosti. Takođe, nastavićemo organizovati zajedničke akcije ženske mreže u BiH u oblasti javnog zagovaranja za zaštitu ljudskih prava, kao i predizborne kampanje Ženske mreže BiH za podršku većem učešću žena u upravljanju i donošenju odluka na lokalnom nivou. Opšti cilj ovog projekta je da doprinese stvaranju društva sa jednakim mogućnostima za žene i muškarce, te povezivanje žena iz različitih lokalnih zajednica u određivanju prioriteta. Jedan od ciljeva projekta je i da kroz edukaciju i kampanje, uključi što veći  broj žena u javni život BiH i procese odlučivanja.
“Žena i pravo danas XVI” objedinjava projekte “Žena danas” i “Žena i pravo” koje nevladine organizacije Udružene žene i Helsinški parlament građana Banjaluka realizuju od 1997. godine.
Projekat finanijski podržava Fondacija Kvinna till Kvinna, zahvaljujući donaciji Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).

kvinatillkvina

 


 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.