Foto glasovi za mir

Helsinški parlament građana Banja Luka, uz podršku Američke ambasade u BiH, realizuje projekat “Foto glasovi za mir” (Photo voices for peace) koji je namijenjen mladim ljudima iz osam (8) opština koje se nalaze uz same teritorijalne granice zemlje: Doboj/ Maglaj, Usora/Doboj Jug, Modriča/Gradačac i Šamac/Domaljevac/Odžak. Iako su ovi gradovi relativno blizu jedan drugome, gotovo da ne postoji komunikacija između mladih ljudi iz ovih sredina. Postoji potreba da se radi na na njihovom povezivanju,  jačanju kapaciteta u oblasti pomirenja, liderskih vještina kako bi se smanjile tenzije i gradila dobra saradnja i održivi mir.

Projekat ima za cilj stvaranje prostora za umrežavanje, saradnje i zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka promociji interetničkog razumijevanja među mladih ljudima kao jednim od najmarginalizovanijih grupa u BiH.

Sastavne aktivnosti projekta obuhvataju dva edukativna kampa koja će se baviti gore pomenutim temama, sa posebnim fokusom na photovoice metodologiju. Pored toga, projekat će obuhvatiti i izložbe fotografija na temu održivog mira, koje će proisteći kao rezultat edukativnih radionica. Izložbe će biti usmjerene kao zagovaračke akcije prema izvršiocima lokalne vlasti. 

Poziv za kamp za mlade iz Doboja, Maglaja, Usore, Doboj Juga/Istoka dostupan na:Pozivnica 1_Doboj Maglaj Usora Doboj Jug Istok

Poziv za kamp za mlade iz Modrice, Gradačca, Šamca, Domaljevca i Odžaka dostupan na: Pozivnica 2_Modrica Gradacac Samac Domaljvac Odzak