Godišnji izvještaj: “Da se vide da se čuju” u 2004.

Publikacije0 comments
“Da se vide, da se čuju” naziv je neformalne mreže aktivistkinja nevladinih organizacija i političkih partija, te žena u institucijama javne vlasti u Bosni i Hercegovini, koje nastoje da povećaju učešće žena u javnom životu, a posebno u procesima odlučivanja. Aktivnosti se vode u okviru partnerskog projekta Helsinškog parlamenta grđana Banja Luka i IKV iz Holandije, uz finansijsku podršku Hivos, Holandija i National Endowment for Democracy, SAD.
Izvještaj “Da se vide, da se čuju u 2004.” koji je pred Vama pruža priliku da dobijete više informacija o nositeljicama pomenutih aktivnosti i osjetite dio atmosfere koja vlada među članicama i članovima mreže.(“Da se vide da se čuju” u 2004., Banja Luka, april 2005.)
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.